ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Who Cümleleri


who cümleleri"Who" İngilizcede "Kim" anlamına gelen kelimedir. Sadece soru olarak da sorulabilir. Veya yan cümle başında bağlaç olarak da kullanılabilir; örneğin "The man, who do it." (Bunu yapan adam) gibi.
Aşağıda "who" kelimesinin her iki anlamına karşılık gelecek bol sayıda örnek ingilizce who cümleleri bulacaksınız:

Who would do such a thing? --> Böylesi bir şeyi kim yapabilir?

Who should come for the party? --> Partiye kimler gelmeli?

Who will get special treatment? --> Kim özel tedavi alacak?

Who knows? --> Kim bilir?

Who am I talking to, please? --> Kiminle konuşuyorum, lütfen?

Who has the right to vote? --> Kimin oy kullanma hakkı var?

Whom I am speaking with? --> Kiminle görüşüyorum?

With friends like that who needs enemy? --> Böyle dostlar varken düşmana gerek var mı?

Who said? --> Kim söyledi?

Who on earth believes that? --> Dünyada kim inanır buna?

Who is to be responsible? --> Kim sorumlu oluyor?

She asked if I knew who had got the job --> O, kimin işi alıp almadığını soruyor.

Who do you want to talk to? --> Kiminle konuşmak istiyorsunuz?

I don't know who is responsible for the party. --> Parti için kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum.

I think it was your dad who phoned. --> Sanırım, arayan senin babandı.

They are the other people who live in that house. --> Onlar o evde yaşayan diğer insanlar.

Who laughs last, laughs best. --> Son gülen (en) iyi güler.

He called Gaffar up, who was a good friend. --> O, iyi bir arkadaş olan Gaffar'ı aradı.

This is Fatih, who I told you about. --> Bu, sana bahsettiğim Fatih.

The new book tells who's who in modern politics. --> Yeni kitap çağdaş politikada kimin kim olduğunu anlatıyor.
The guest list consist of the rich people who are the American industrialists. --> Misafir listesi, Amerikalı sanayici olan zengin insanlardan oluşuyor.

Those people are the parliamentarians, who are not elected. --> Bunlar seçilen parlamenterler.

The human who has just give birth is woman. --> Doğum yapan insan, kadındır.

They are the workers who are out of work. --> Bunlar çalışmayan işçiler.

You cannot trust someone who thinks you are crazy. --> Senin çılgın olduğunu düşünen birine güvenemezsin.

You were the only one who did it. --> Sen bunu yapan tek kişisin.

Talk to anyone who would listen to you. --> Seni dinleyen insanla konuş.

He is a member who exists only on paper. --> O, yalnızca kâğıt üzerinde bir üye.

The news is about a criminal, who has not been caught yet. --> Haber, henüz yakalanmamış bir suçlu üzerine.

Do you know, who I am. --> Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

They are the people, who stayed at home. --> Onlar evde oturan insanlar.

This is the person, who says everything. --> Bu, herşeyi söyleyen adam.

Bazı roman ve film adları:

"The King's Son Who Feared Nothing" (Grimm Brothers) --> "Hiçbir Şeyden Korkmayan Kralın Oğlu" (Grimm Kardeşler)

"The Man Who Knew Too Much" (Alfred Hitchcock) --> "Çok Şey Bilen Adam"

"The Man Who Loved Flowers" (Stephen King) --> "Çiçekleri Seven Adam"

"The Man Who Smiled" (Henning Menkell) --> "Gülümseyen Adam"

"The Man Who Would Be King" (John Huston) --> "Kral Olacak Adam"

"The Man Who Would Not Shake Hands" (Stephen King) --> "El Sıkışmayan Adam"

"The Spy Who Came In From The Cold?" (John Le Carré) --> "Soğuktan Gelen Casus"

"The Spy Who Loved Me" (A Film Of James Bond) --> "Beni Seven Casus"

"Who Framed Roger Rabbit?" --> Tavşan Roger'ı kim çizdi? (R.Zemeckis'in filmi)

"Who wants to be a millionaire?" --> Kim milyoner olmak ister? ("Kim 500 Milyar İster"in orijinali)

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Do Cümleleri


Yan Anlam Cümleleri


Select Cümleleri


Karşılama Cümleleri


1 Sınıf Cümleleri


Soru Cevap Cümleleri


Passive Voice Soru Cümleleri


Bilim Cümleleri


Have Has Cümleleri


Relative Clause Cümleleri


For Cümleleri


Why Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.