ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Who Cümleleri


who cümleleri"Who" İngilizcede "Kim" anlamına gelen kelimedir. Sadece soru olarak da sorulabilir. Veya yan cümle başında bağlaç olarak da kullanılabilir; örneğin "The man, who do it." (Bunu yapan adam) gibi.
Aşağıda "who" kelimesinin her iki anlamına karşılık gelecek bol sayıda örnek ingilizce who cümleleri bulacaksınız:

Who would do such a thing? --> Böylesi bir şeyi kim yapabilir?

Who should come for the party? --> Partiye kimler gelmeli?

Who will get special treatment? --> Kim özel tedavi alacak?

Who knows? --> Kim bilir?

Who am I talking to, please? --> Kiminle konuşuyorum, lütfen?

Who has the right to vote? --> Kimin oy kullanma hakkı var?

Whom I am speaking with? --> Kiminle görüşüyorum?

With friends like that who needs enemy? --> Böyle dostlar varken düşmana gerek var mı?

Who said? --> Kim söyledi?

Who on earth believes that? --> Dünyada kim inanır buna?

Who is to be responsible? --> Kim sorumlu oluyor?

She asked if I knew who had got the job --> O, kimin işi alıp almadığını soruyor.

Who do you want to talk to? --> Kiminle konuşmak istiyorsunuz?

I don't know who is responsible for the party. --> Parti için kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum.

I think it was your dad who phoned. --> Sanırım, arayan senin babandı.

They are the other people who live in that house. --> Onlar o evde yaşayan diğer insanlar.

Who laughs last, laughs best. --> Son gülen (en) iyi güler.

He called Gaffar up, who was a good friend. --> O, iyi bir arkadaş olan Gaffar'ı aradı.

This is Fatih, who I told you about. --> Bu, sana bahsettiğim Fatih.

The new book tells who's who in modern politics. --> Yeni kitap çağdaş politikada kimin kim olduğunu anlatıyor.
The guest list consist of the rich people who are the American industrialists. --> Misafir listesi, Amerikalı sanayici olan zengin insanlardan oluşuyor.

Those people are the parliamentarians, who are not elected. --> Bunlar seçilen parlamenterler.

The human who has just give birth is woman. --> Doğum yapan insan, kadındır.

They are the workers who are out of work. --> Bunlar çalışmayan işçiler.

You cannot trust someone who thinks you are crazy. --> Senin çılgın olduğunu düşünen birine güvenemezsin.

You were the only one who did it. --> Sen bunu yapan tek kişisin.

Talk to anyone who would listen to you. --> Seni dinleyen insanla konuş.

He is a member who exists only on paper. --> O, yalnızca kâğıt üzerinde bir üye.

The news is about a criminal, who has not been caught yet. --> Haber, henüz yakalanmamış bir suçlu üzerine.

Do you know, who I am. --> Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

They are the people, who stayed at home. --> Onlar evde oturan insanlar.

This is the person, who says everything. --> Bu, herşeyi söyleyen adam.

Bazı roman ve film adları:

"The King's Son Who Feared Nothing" (Grimm Brothers) --> "Hiçbir Şeyden Korkmayan Kralın Oğlu" (Grimm Kardeşler)

"The Man Who Knew Too Much" (Alfred Hitchcock) --> "Çok Şey Bilen Adam"

"The Man Who Loved Flowers" (Stephen King) --> "Çiçekleri Seven Adam"

"The Man Who Smiled" (Henning Menkell) --> "Gülümseyen Adam"

"The Man Who Would Be King" (John Huston) --> "Kral Olacak Adam"

"The Man Who Would Not Shake Hands" (Stephen King) --> "El Sıkışmayan Adam"

"The Spy Who Came In From The Cold?" (John Le Carré) --> "Soğuktan Gelen Casus"

"The Spy Who Loved Me" (A Film Of James Bond) --> "Beni Seven Casus"

"Who Framed Roger Rabbit?" --> Tavşan Roger'ı kim çizdi? (R.Zemeckis'in filmi)

"Who wants to be a millionaire?" --> Kim milyoner olmak ister? ("Kim 500 Milyar İster"in orijinali)

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Ünlü Düşmesi Cümleleri


De Da Bağlacı Cümleleri


Arapça Çeviri Cümleleri


Nesnel Yargı Cümleleri


Geniş Zaman Cümleleri


Have Has Cümleleri


Amaç Sonuç Cümleleri


After Before Cümleleri


Want Cümleleri


There Is Cümleleri


Such That Cümleleri


Olgu Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.